Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 NhiBatQuyen 2512 80 97 9
2 kyniemxua 2500 34 4 2
3 Member 2477 61 69 14
4 auhv0407 2413 76 30 15
5 thanmahiepnu 2334 202 50 130

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!