Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 ohquahay 2522 55 80 12
2 thuan45 2478 106 53 29
3 quynguyen 2424 834 1041 440
4 KinhDoHue 2370 43 1 2
5 garuti 2368 46 14 5

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!