Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 ME_CUNG 2546 5298 876 4670
2 TeThDaiThanh 2385 1076 145 741
3 lethikimthoa 2325 1800 253 1602
4 ThoiThe 2320 2404 404 1827
5 Ainz 2290 40 0 0

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!