Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Muacot 2479 398 125 225
2 abc1234 2458 56 0 3
3 cogiaisau2 2401 3936 752 2835
4 Hongthanh 2335 1437 211 1093
5 thattinhkiem 2307 170 33 113

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!