Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Vit_NeEm 2428 53 9 1
2 cogiaisau2 2299 2238 433 1811
3 winz_lai 2209 129 22 75
4 ruby1803 2199 371 59 348
5 cva2015 2197 1099 147 934

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!