Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 NickDepNhat 2560 44 34 7
2 CuuQuySoanKy 2479 88 114 19
3 Minh22 2479 275 205 188
4 GoldCoast 2463 39 22 7
5 player25 2462 91 26 35

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!