Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 PHONG___TRAN 2425 47 1 18
2 Chom_chom 2341 515 46 354
3 phanminhduc 2321 4322 595 3763
4 Langbadibay 2218 49 3 15
5 master_lai 2216 406 69 253

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!