Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 quynguyen 2481 568 815 361
2 honolulu92 2374 80 23 28
3 Nho_CanTho 2369 58 122 30
4 Bong__Ma 2360 51 1 0
5 Tinh_Doi 2327 614 118 436

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!