Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 HungMai 2378 430 54 400
2 only4uQ_12 2365 860 91 505
3 LoanChienV 2321 93 14 48
4 anhchiuchoi5 2320 6436 1057 4765
5 WhereToGo 2311 105 9 74

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!