Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 DzaManQua 2475 43 6 0
2 dl__ubqn 2341 677 139 494
3 mauluacuoc 2335 33 1 0
4 Ca_Chep_Vang 2329 59 3 6
5 Winz_lai 2329 351 60 222

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!