Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 quynguyen 2459 655 894 383
2 namduong9099 2333 373 84 215
3 GTKhiVui 2330 68 6 10
4 CRV_5365 2316 154 32 46
5 thanhhai_TH 2276 116 214 81

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!