Kiểm tra Java và đăng tải Java

CXQ dùng Java. Để chơi tại Vinagames, bạn cần cài đặt Java trong máy của bạn. Đối với máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, các trình chuyệt web như Internet Explorer, Firefox Operahổ trợ java, trong khi Chrome có thể không.

Xin nhấn vào liên kết kiểm tra Java để biết máy của bạn đã cài đặt Java chưa, và nếu có cài đặt, phiên bản của bạn có an toàn để dùng hay không. Bạn có thể tải và cài đặt Java từ trang liên kết này nếu máy của bạn không có Java, hay phiên bản Java của bạn đã lổi thời và không còn an toàn để dùng nữa. Nếu bạn gặp lỗi "Application blocked", bạn cần phải cập nhật Java.

Để tiện việc đọc trang trên khi bạn không hiểu tiếng Anh, bạn có thể đọc tạm trang này Phiên dịch tiếng Việt của trang kiểm tra Java.

Một số phiên bản cũ của Java có thể tìm thấy ở đây:
Java 8 Update 91 for Windows
Java 7 Update 80 for Windows
Java 6 Update 43 for Windows
Java 5 Update 22 for Windows