Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 HoaiHamHo 2378 98 290 35
2 quynguyen 2329 290 537 222
3 HetMe_TenHay 2318 38 44 5
4 KonTum_chess 2298 77 324 72
5 Onglaocheodo 2295 21 28 0

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!