Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 ggCrack 2338 54 10 3
2 Tien_____Len 2337 138 19 83
3 nguyennhatbg 2313 71 18 17
4 GrimReaper 2307 57 12 7
5 truongBP 2299 51 26 18

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!