Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 LaVanTuan 2691 916 231 96
2 docco7 2538 922 145 803
3 CuuQuySoanKy 2516 60 61 10
4 Trai_KonTum 2424 104 348 88
5 abba01 2218 335 47 253

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!