Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 CuuQuySoanKy 2570 60 59 8
2 MoChonTapThe 2553 35 19 0
3 HappyDay__29 2492 42 41 4
4 cut_ga 2468 49 18 3
5 tamminhduc03 2441 260 155 189

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!