Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 E____va____T 2334 356 57 256
2 nghlmp 2282 11328 920 9902
3 tuitretaicao 2191 1209 212 1021
4 nangluonghb 2172 135 4 87
5 kerasakti 2146 301 34 218

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!