Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 duatre 2406 227 138 140
2 tamminhduc03 2404 251 109 177
3 dammec0tu0ng 2370 78 44 29
4 M_Thaonguyen 2365 49 32 7
5 Dao_sacvit 2340 141 68 70

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!