Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 MaNu_Datinh 2539 194 109 78
2 nguoi_cuuthe 2432 134 127 77
3 ngheo_4_0 2379 109 62 54
4 Tuyet___kiem 2364 47 29 5
5 VitNeNuongDi 2343 52 30 8

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!