Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Sharkoon 2469 55 66 1
2 Tuyet___kiem 2413 46 25 3
3 Chithethoia 2370 27 47 3
4 HoaiHamHo 2359 75 196 20
5 NguaHoang5 2339 180 297 102

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!