Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 TuanMinh09 2408 434 48 357
2 jong_ 2313 5017 651 3825
3 choiZuithoi 2303 477 57 272
4 thongsuto 2255 47 6 13
5 hau_att 2227 940 158 716

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!