Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Black_Draws 2317 55 6 13
2 flyhrose 2237 1229 238 997
3 emtough16 2192 1294 66 919
4 thua_toi_ta 2185 43 0 6
5 phidao7 2173 300 28 237

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!