Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 LaVanTuan 2598 701 214 87
2 KhongQuan 2506 987 340 822
3 Trai_KonTum 2422 72 197 56
4 xe5534 2396 162 67 100
5 phieudu2015 2337 54 94 28

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!