Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 KhuyetSiKyMa 2532 61 81 14
2 kythu_tgiang 2488 110 131 23
3 tungchau 2449 71 62 21
4 Samurai 2419 57 23 2
5 MienDong 2412 63 51 12

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!