Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 winz_lai 2262 124 22 79
2 HuongThao 2250 36 1 1
3 flyhrose 2180 1215 235 990
4 sieutoc_____ 2178 28 1 2
5 yanki 2168 179 13 117

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!