Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 MaNu_Datinh 2563 196 109 78
2 nguoi_cuuthe 2406 135 127 80
3 ngheo_4_0 2391 113 62 56
4 dangcap6 2387 47 56 9
5 LoVanTon 2310 36 31 4

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!