Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Louisville 2433 267 148 208
2 trungparis 2355 2313 243 1613
3 ut__tan_dinh 2255 48 1 4
4 WorldChess 2253 80 18 36
5 kimhoangho 2242 1325 138 991

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!