Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Racunbarat 2412 61 5 10
2 E____va____T 2231 406 64 288
3 nhatrang9999 2212 84 6 33
4 oakst 2170 1919 189 1754
5 quang_huy1 2158 132 6 60

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!