Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 gerard1987 2441 53 19 1
2 TM_Kydao 2441 51 57 14
3 quynguyen 2405 157 290 120
4 Da__loidai 2357 87 17 30
5 ongbangia 2337 56 5 2

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!