Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Fat_Man 2495 278 42 185
2 master_qxc 2491 42 10 0
3 quynguyen 2406 130 192 91
4 h1234 2336 2734 287 2844
5 chuoi48 2326 113 17 58

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!