Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 motminh2014 2461 175 254 122
2 masterkiller 2419 444 47 160
3 denverco 2413 73 50 28
4 BacTam 2331 54 6 1
5 teck 2305 132 16 63

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!