Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Fat_Man 2413 278 45 187
2 vkl 2411 50 34 3
3 quynguyen 2313 136 229 103
4 con_vit 2285 55 4 13
5 binhthin64 2277 61 1 8

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!