Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 TeThDaiThanh 2259 532 81 386
2 caothang 2235 13310 334 4951
3 victory009 2195 74 9 23
4 bachvy00 2193 962 181 953
5 hoa_than_th 2172 764 132 639

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!