Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 kynghe 2524 46 39 6
2 LightBlade 2484 52 22 2
3 GiaLuu 2466 62 26 5
4 masterkiller 2421 489 50 169
5 KhaiDao 2401 47 23 4

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!