Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Sniper_AR15 2533 182 25 20
2 DonnieYen 2409 42 0 3
3 leesoong 2397 76 3 10
4 ngatocdai 2360 91 37 40
5 tcquaidao 2308 671 193 454

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!