Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 latuan 2471 1609 258 99
2 quynguyen 2287 318 580 244
3 Con_Meo_Vang 2264 45 13 1
4 Hai_Rau 2254 91 114 59
5 phaokhong 2219 108 15 46

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!