Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 tikia 2447 50 5 4
2 Riau 2372 39 1 1
3 linhdan2011 2340 431 117 348
4 nurung_74 2281 701 117 536
5 jong_ 2277 4312 565 3308

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!