Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 trai_KonTum 2589 141 185 165
2 alex2001 2489 144 100 5
3 KonTum_chess 2438 106 471 109
4 BanNang 2394 65 44 6
5 swKonTum2015 2290 59 31 23

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!