Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Horishin2015 2593 82 14 10
2 TrungDoan95 2434 54 6 1
3 SuZuKi125 2398 50 4 3
4 ChuyenSanVit 2352 47 4 4
5 wagewar 2340 3643 288 1063

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!