Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 NgheAnPro 2226 54 2 14
2 CoLover 2204 6039 631 5129
3 choicochovui 2176 200 23 147
4 VietPride09 2153 1928 270 1918
5 vocongco 2148 5291 512 4281

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!