Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2424 4554 338 1209
2 gai__uongbi 2347 193 25 135
3 Straight 2312 55 4 16
4 choiZuithoi 2304 479 57 273
5 alpha16 2283 83 2 36

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!