Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2490 4334 319 1179
2 Dan_Bui__Doi 2420 571 79 550
3 cogiaisau2 2385 1949 353 1593
4 tranhung1958 2236 1039 60 810
5 kim_tra 2209 36 3 9

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!