Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 CcnnxX 2391 45 4 2
2 cogiaisau2 2277 1736 300 1440
3 loimonkiniem 2212 252 37 187
4 joeffrey 2201 2290 458 2151
5 flyhrose 2186 1689 335 1368

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!