Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Nguahoang5 2497 92 6 24
2 trungparis 2450 2342 247 1630
3 Tinhphai 2300 52 0 0
4 nghlmp 2269 10995 882 9616
5 weequy 2255 1122 82 994

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!