Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 masterkiller 2328 1246 49 959
2 Vit_NeEm 2297 53 4 3
3 kimhobmt 2279 299 27 202
4 hoacongtu1 2276 2049 461 1759
5 Mrlucky 2267 865 50 837

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!