Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 toaan_matday 2411 58 110 10
2 Nhu__Y 2383 56 40 3
3 Nho_CanTho 2307 45 17 4
4 Nhatha12 2298 315 61 153
5 TrungNguyen 2286 64 101 27

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!