Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 HappyDay29 2432 33 21 0
2 nguoibuongio 2300 35 12 1
3 xqms_4u 2296 49 27 12
4 buivancuc 2219 146 22 81
5 toimuon 2204 92 14 38

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!