Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2245 4152 313 1160
2 lanhdodao 2220 244 24 151
3 chen01 2197 109 3 60
4 nguoi_cuuthe 2197 34 0 2
5 gaujeng 2169 273 26 168

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!