Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 phao_binh 2520 60 43 8
2 chuyensanvjt 2502 43 22 0
3 kythuanhhai 2416 57 63 5
4 tieu_ho 2384 68 196 32
5 TuongRaTran 2383 50 20 4

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!