Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Lam_Cong_Tu 2702 251 366 156
2 BanNang 2357 53 20 2
3 latuan 2347 1028 177 84
4 HetMe_TenHay 2338 37 20 2
5 bayvit 2337 71 86 30

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!