Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Ciet 2367 35 1 1
2 englaijong 2352 1030 175 771
3 huyen_phuong 2345 64 1 26
4 juz4fun 2325 93 8 56
5 nguyenlu123 2280 574 47 482

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!