Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 GiaLuu 2462 75 86 18
2 TuongRaTran 2461 54 29 5
3 nguyenvanlun 2426 69 43 6
4 Chem_Gio 2402 40 15 1
5 Thahochoi 2363 47 31 3

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!