Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 jinhong 2320 150 27 93
2 vannghia1 2207 73 1 23
3 hangngan 2202 206 37 145
4 emtough16 2192 1294 66 919
5 sihay87 2168 510 80 453

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!