Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 aloveforever 2342 386 33 276
2 TicTac 2330 38 1 0
3 lenovo14 2238 1153 121 705
4 AleHaphap 2226 44 1 2
5 DucQuocXa 2217 31 3 1

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!