Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Interla_1007 2320 32 27 4
2 trantu_ngang 2291 41 11 3
3 corungks 2274 38 33 2
4 trum_xomdi 2222 90 134 43
5 soncaudo 2207 47 11 3

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!