Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 alex2001 2408 74 67 5
2 DaiHaoKiet 2334 28 33 6
3 alphabeta 2315 69 43 16
4 ngheo_4_0 2302 91 43 43
5 muoi_cm 2291 45 32 9

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!