Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 LaVanTuan 2475 155 2 7
2 jinhong 2320 150 27 93
3 siowteckhua 2207 354 15 278
4 vannghia1 2207 73 1 23
5 hangngan 2202 206 37 145

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!