Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 duongbaho 2587 64 18 3
2 cuem110 2347 59 6 21
3 dl__ubqn 2218 107 17 66
4 jong_ 2201 5256 730 3995
5 emtunghi 2188 30272 2200 26326

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!