Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 bo_cobac 2352 278 33 219
2 quangvt 2255 212 15 146
3 phung1966 2250 345 37 222
4 tran_linh68 2217 117 4 76
5 hoacongtu1 2215 1571 372 1308

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!