Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 sifi_ct 2451 108 157 45
2 Chem_____Gio 2377 53 2 3
3 heocmeo_hcm 2348 118 39 90
4 old_soldier 2328 194 47 91
5 gray003 2311 87 16 25

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!