Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 thusinh02 2391 47 0 3
2 tranhung1958 2234 1032 59 804
3 vc_killer 2229 60 7 20
4 psyche 2131 103 5 63
5 minhdang 2129 808 74 673

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!