Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Oi_Troi_Oi 2534 1162 95 1200
2 NguaHoang5 2433 199 380 113
3 SatThu_BiAn 2390 34 24 2
4 HenEm7hToi 2364 43 22 6
5 hungchess 2310 115 55 71

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!