Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 loimonkiniem 2314 288 43 212
2 vochieu_2014 2261 57 3 22
3 zeros 2219 297 41 233
4 NhatMjnh 2156 35 1 12
5 ngoc82 2135 2446 424 2257

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!