Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2245 4152 313 1160
2 goldenluu99 2233 33 1 2
3 chen01 2197 109 3 60
4 gaujeng 2169 273 26 168
5 giangdo 2159 327 31 261

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!