Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 boy8x 2526 116 81 78
2 anphaitangSW 2364 57 10 4
3 Boongboong_ 2302 51 6 9
4 alex80 2279 517 24 473
5 tieuta 2180 55 3 16

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!