Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2530 5592 363 1369
2 camap22222 2284 1122 169 818
3 Nini09 2270 1300 111 1388
4 anhchiuchoi5 2144 2983 495 2197
5 dongianlam 2128 43 5 14

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!