Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 Dan_Bui__Doi 2360 381 45 350
2 englaijong 2329 261 36 170
3 hoanghai_th 2239 512 87 397
4 chen01 2230 310 20 220
5 songmatt 2224 151 25 79

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!