Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Sharkoon 2484 78 200 10
2 thanhhai_TH 2368 94 157 55
3 quynguyen 2349 410 686 295
4 latuan 2343 1918 303 107
5 Kapa 2268 47 12 3

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!