Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 ViEmlaNiCo 2596 99 1 2
2 HuynhLeChau 2520 60 99 13
3 DoatKyHon 2518 65 62 6
4 Khangsinhmoi 2478 69 73 15
5 tungchau 2426 72 65 24

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!