Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Phuong_Khanh 2408 124 13 47
2 honolulu92 2330 84 31 28
3 duatre 2316 236 147 154
4 heocmeo_hcm 2311 66 20 34
5 h1234 2310 2771 299 2872

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!