Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 quynguyen 2397 156 290 119
2 ChuaMuonChet 2386 56 49 11
3 Da__loidai 2357 87 17 30
4 ongbangia 2337 56 5 2
5 Shark_ 2324 221 55 120

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!