Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 GoldTalent 2509 39 15 0
2 SpiritJeus 2507 56 34 4
3 tamminhduc03 2398 252 113 178
4 TranHungMinh 2385 53 10 13
5 trung__cadan 2378 54 41 16

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!