Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 HoaiHamHo 2504 108 324 38
2 latuan 2481 1339 218 94
3 M_Thaonguyen 2408 66 127 19
4 TrungNuVuong 2404 53 97 11
5 Tuyet___kiem 2369 47 28 5

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!