Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 TM_Kydao 2457 68 185 35
2 cotaynhe 2433 57 100 22
3 HuynhLeChau 2406 70 195 27
4 thanhkhe 2402 77 54 9
5 toaan_matday 2379 43 25 3

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!