Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2273 5140 356 1310
2 camap22222 2186 865 121 622
3 nghlmp 2174 13307 1099 11593
4 cocaolatao01 2150 709 122 568
5 duyhai_gl 2117 5210 1004 4795

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!