Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Trai_KonTum 2499 74 201 56
2 KhaiDao 2472 55 90 12
3 thuan45 2357 69 12 15
4 GM 2350 48 34 16
5 h1234 2248 2776 301 2879

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!