Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 TestThuSW 2567 71 69 6
2 Trai_KonTum 2500 114 409 96
3 chuyensanvjt 2488 59 101 16
4 SuToDatMa 2483 44 29 0
5 Doatmenhdao 2480 441 100 336

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!