Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 muahoaphuong 2400 47 34 14
2 quynguyen 2388 130 195 92
3 Haiduacon 2369 46 17 2
4 dammec0tu0ng 2363 94 92 45
5 Taingoctran 2362 62 7 10

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!