Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Thuan_phao 2497 41 30 2
2 Xie_Xie 2452 79 98 26
3 tieu_ho 2405 69 201 32
4 NguaHoang5 2392 121 89 47
5 Tuan_La 2377 81 41 14

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!