Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Anh_2_Lua 2373 31 31 7
2 LiemPhao 2367 58 17 5
3 symthien 2273 672 145 539
4 fima30 2200 624 121 482
5 Interla_1007 2196 26 6 0

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!