Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Haiduacon 2423 55 32 9
2 DaoQuangHuy 2406 64 50 8
3 Sniper_AR15 2363 148 24 17
4 Trai_KonTum 2350 76 220 62
5 Tragedy 2345 50 14 1

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!