Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Slow games
# Name Score Win Draw Lose
1 Genius 2341 34 30 8
2 LaoNhan 2318 623 261 497
3 giatuvukhi 2305 83 63 44
4 vung_5 2299 44 4 0
5 TC_DieuToan 2293 45 32 13

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!