Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 s0989746103 2408 72 6 6
2 tuykitien77 2319 62 0 8
3 dl__ubqn 2278 350 70 254
4 racunbarat 2276 47 2 4
5 Cha_Hoa_Vinh 2250 29 0 0

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!