Đăng Ký Trương Mục
 
Để tạo một trương mục xin bạn vui lòng điền đầy đủ tất cả những thông tin dưới đây và nhấn "Đăng Ký" . Để xem những điều lệ riêng của chúng tôi bạn có thế nhấn vào đây. Lưu ý một khi bạn đã tạo xong ký danh thì không thể nào thay đổi ký danh được nữa. Một khi bạn đăng ký rồi, xin đọc điện thư trong hộp thư của bạn để hoạt động hóa trương mục bạn đăng ký.
 
Trưong Mục
Ký danh: *số, chử, và dấu _
Mật mã: *Chử IN Và tHưỜng Là kHáC nhAu.
Mật mã: *lập lại mật mã một lần nữa
 
Sơ lược về bạn:
Năm sinh: Tháng sinh:
Giới tính:Nam Nữ
Xin nhan vao day neu ban khong o Mỹ
Tiểu bang(2 letters):   Zipcode:
 
Địa chỉ email:

Mật mã để hoạt động hóa trương mục của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này. Bạn cũng có thể yêu cầu được gửi lại mật mã qua địa chỉ trên trong trường hợp bạn quên mật mã. Quan trọng nhất hãy nhớ điền chính xác địa chỉ email, nếu không bạn không thể sử dụng trương mục vừa mới tạo.
Email:
Email: (lặp lại)
 
Rủ bạn tham gia: (không bắt buộc)
Nếu bạn muốn mời những người khác đến vui chơi , xin vui lòng điền địa chỉ email của họ vào những khung trống sau đây. Cám ơn.
Email của bạn #1:
Email của bạn #2:
Email của bạn #3:
 
Khi đăng ký, bạn được yêu cầu phải chấp nhận tất cả những điều lệ của chúng tôi. To^i ddo^`ng y':
 
Xin vui lòng kiểm tra lại những chi tiết bạn vừa ghi . Một lần nữa, phải bảo đảm địa chỉ email của bạn là có hiệu lực. Nếu bạn viết sai hoặc trong trường hợp hộp thư của bạn quá tải , bạn sẽ không nhận được mật mã để hoạt động hóa trương mục.