Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 wagewar 2551 5831 364 1387
2 toiyeu_vn 2398 91 20 45
3 dl__ubqn 2335 486 103 355
4 Tinh_Hoa 2304 67 2 2
5 Kanchelskis 2299 391 32 168

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!